Diensten

Een schadevergoeding eisen bij letsel

Letselschade Rotterdam

Als je Letselschade Rotterdam hebt opgelopen door het toedoen van een ander dan heb je misschien recht op een schadevergoeding. Op het moment dat je een letselschadezaak hebt dan is het belangrijk dat je je goed laat adviseren over de hoogte van de schadevergoeding, de aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de schadeposten. Een advocaat letselschade kan je hierbij bijstaan.

Wat houdt letselschade in

Er wordt gesproken van letselschade als je als slachtoffer schade ondervindt door het oplopen van letsel door een ongeval. De geleden schade kan zowel geestelijke schade zijn of materiele schade. Als compensatie voor de schade kan je als slachtoffer een vergoeding claimen van de tegenpartij. Bij een letselschadezaak is het belangrijk dat de aansprakelijkheid van de tegenpartij bepaald en erkent wordt. Het hangt geheel van de situatie af waarin je letsel hebt opgelopen wie er precies aansprakelijk is voor de schade. Bij een bedrijfsongeval kan je ervanuit gaan dat het bedrijf aansprakelijk is en bij een verkeersongeval de veroorzaker van het ongeval. Als het nodig is kan een advocaat de aansprakelijkheid via de rechter laten vaststellen.

De hoogte van letselschade bedragen

De hoogte van de vergoeding hangt geheel af van de ernst en reikwijdte van het geleden en toekomstig te lijden letsel. Iedere situatie is hierin uniek. Over het algemeen liggen de bedragen door verkeersongevallen min of meer vast. Letselschade door een whiplash ligt rond de 46.000 euro, rugletsel rond de 4000 euro, voetletsel rond de 41.000 euro, gebitletsel rond de 1100 euro en littekens rond de 7000 euro. Als er sprake is van loonschade dan loopt niet alleen de medewerker schade op, maar ook de werkgever. De medewerker kan door een ongeval arbeidsongeschikt raken. Een werkgever kan in dit geval regres plegen op de aansprakelijke partij. Hierbij worden het netto doorbetaalde loon en diverse kosten teruggevorderd bij de tegenpartij.

Waarop letten bij de keuze van een letselschade adviseur

Bij het kiezen van een goede adviseur, zoals een advocaat of jurist voor je letselschadezaak is het belangrijk om te kijken of deze geregistreerd zijn bij het Register Letselschade. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor de gehele letselschadebranche. Er worden strenge controles uitgevoerd op de aangesloten kantoren en ze dienen zich te houden aan bepaalde gedragscode. Hiermee wordt gezorgd dat de dienstverlening van de aangesloten kantoren van een bepaalde minimum kwaliteit is. Daarnaast kan je online nog reviews bekijken van het kantoor wat je wilt inhuren. Vergeet niet te kijken of je letselschade gedekt wordt door je rechtsbijstandsverzekering of een aanvullende module van je autoverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *